Trồng Táo hữu cơ, không dùng thuốc bảo vệ thực vật, ông Kimura đã bền bỉ tìm kiếm cách trồng suốt 11 năm và cuối cùng đã thành công, quả táo của Kimura ăn ngọt, thơm hơn táo thường, và để 2 năm không thối.

rất hy vọng sẽ có nhiều bạn trẻ đi XKLĐ có thể học tập được các kiến thức và kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hữu cơ để mang về xây dựng quê hương.

Leave a Comment