Video kỷ niệm quá trình trưởng thành của nhóm 10 – từ ngày đầu bỡ ngỡ vào trung tâm đến khi chia tay đi Nhật

ghi lại 1 chút kỷ niệm, để sau này các em có thể tự hào, thời thanh xuân năm ấy may mắn là chúng ta đã cùng trưởng thành với FPVN. FPVN nơi các bạn trao gửi niềm tin

Leave a Comment